Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2023-2024 odbędzie się 4 września 2023r
o godzinie 900 w sali gimnastycznej.