Rekrutacja uzupełniająca

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: ROL.06  Organizacja chowu i hodowli koni w zawodzie technik hodowca koni.