Jubileusz 100 lecia szkoły

 

Dania 8 czerwca 2013r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się obchody Jubileuszu 100 – lecia Szkoły. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Kijanach sprawowaną przez proboszcza ks. Kanonika Lucjana Marcinkowskiego oraz księży absolwentów Stanisława Kopronia oraz Artura Hodura. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe: Powiatu Łęczyńskiego i trzy szkolne: pierwszy z 1934r. (przeniesiony wraz z 3 – letnia średnią szkołą ogrodniczą z Lublina), drugi z 1959r. (ufundowany przez Komitet Rodzicielski) i trzeci w rocznicę 100 – lecia szkoły ufundowany przez grono pedagogiczne, pracowników, społeczność uczniowską i samorządowców Powiatu Łęczyńskiego. Podczas mszy nowy sztandar został poświęcony.

Po mszy św. na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Oficjalne uroczystości poprzedziło odsłonięcie płyty pamiątkowej fundatora szkoły Erazma Plewińskiego przez Starostę Powiatu i Dyrektora Szkoły, a następnie jej poświęcenie.
Dalsze obchody Jubileuszu odbyły się w sali gimnastycznej i rozpoczęły się polonezem wykonanym w dwóch częściach: przez absolwentów tegorocznych i sprzed wielu lat. Dalej odegrany został Hymn Państwowy oraz wspólnie odśpiewano hymn absolwentów.

Następnie głos zabrał Jan Trojak witając absolwentów, byłych i obecnych nauczycieli i pracowników szkoły oraz gości w osobach: księży sprawujących mszę św., siostrę Helenę Chołyk – absolwentkę i autorkę wspomnień o szkole w Kijanach, Pana Henryka Smolarza posła na Sejm RP, Pana Mariana Starownika - Wicewojewodę Lubelskiego, Panią Martę Smal – Chudzik p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska reprezentującą Marszałka Województwa Lubelskiego, Panią Annę Dudek Janiszewską – Wicekuratora Oświaty w Lublinie, Pana Andrzeja Grzesiuka – Przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyńskiego, Pana Adama Niwińskiego Starostę Powiatu Łęczyńskiego, Pana Kazimierza Budkę Wicestarostę Powiatu Łęczyńskiego, Członków Zarządu Powiatu Łęczyńskiego Panów: Szymona Czecha, Zbigniewa Rutkowskiego, Pana Kazimierza Radko – Sekretarza Powiatu Łęczyńskiego, Radnych Powiatu Łęczyńskiego, Zastępców Komendantów Powiatowych: Policji kom. Janusza Niedziółko i Straży Pożarnej mł. Bryg. Mariana Lato, Pana Piotra Rybaka - Dyrektora SPZOZ w Łęcznej, przybyłych Dyrektorów i Kierowników Jednostek Powiatu Łęczyńskiego oraz jednostek współpracujących ze szkołą, przedstawicieli samorządów Powiatu Łęczyńskiego: Pana Teodora Kosiarskiego - Burmistrza Łęcznej, Pana Jana Baczyńskiego vel Mróz - Wójta Gminy w Cycowie, Pana Andrzej Chabrosa - Wójta Gminy w Ludwinie, Pana Mirosława Krzysiaka - Wójta Gminy w Spiczynie, Dyrektorów szkoły w Kijanach: Pana Szymona Kowalskiego i Pana Zbigniewa Szumiło; Panią Urszulę Wilk reprezentującą prezesa zarządu Lubelski Rynek Hurtowy SA w Elizówce, Pana Włodzimierza Kołtona reprezentującego Andrzeja Bieńko Dyrektora ARiMR, Pana Gustawa Jędrejka – Wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej, Panią Wiesławę Stec - Przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność, wszystkich przybyłych nie wymienionych z imienia i nazwiska; nauczycieli, pracowników i społeczność uczniowską Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. W dalszej części przemówienia Dyrektor Jan Trojak przypomniał historię szkoły w Kijanach oraz przedstawił szkołę dzisiejszą, podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację Jubileuszu, a na koniec złożył życzenia absolwentom: miłych spotkań wrażeń i niezapomnianych wspomnień z pobytu po latach w Kijanach.

W tej części uroczystości głos dalej zabrali Marian Starownik – Wicewojewoda, Marta Smal – Chudzik p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UM WL, Anna Dudek Janiszewska – Wicekurator Oświaty w Lublinie, Adam Niwiński Starosta Łęczyński oraz Gustaw Jędrejek - Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Pani Marta Smal – Chudzik z okazji Jubileuszu 100 – lecia przekazała od Zarządu Województwa Lubelskiego Zespołowi Szkół Rolniczych w Kijanach Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego oraz podpisany przez Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego i Tomasza Zająca Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego jubileuszowy dyplom uznania.

Gustaw Jędrejek przekazał społeczności szkolnej tabliczkę pamiątkową podpisaną przez Roberta Jakubca Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych przekazali na ręce dyrektora szkoły adresy gratulacyjne, kwiaty, albumy i pamiątki.

Wzruszającym momentem uroczystości było wręczenie kwiatów najstarszym absolwentom Kijańskiej szkoły, którzy zaszczycili Jubileusz swoją obecnością: Jan Szewczyk (rok ukończenia 1943), Kazimierz Smolarz (rok uk. 1946), Waldemar Targoński (rok uk. 1946), Andrzej Krzysiak (rok uk. 1948). Z życzeniami, słowami uznania i podziękowania kwiaty wręczono dla: ks. Lucjana Marcinkowskiego, ks. Stanisława Kopronia i ks. Artura Hodura; Starosty Łęczyńskiego Adama Niwińskiego, dyrektorów: Szymona Kowalskiego, Zbigniewa Szumiło, Jana Trojaka oraz Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Jolanty Wąsala.

Listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego oraz Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi Stanisława Kalemby odczytała Jolanta Wąsala. Na zakończenie części oficjalnej Pan Marian Hordejuk Absolwent z roku 1975 zaśpiewał „Oczy tej małej”. Po wyprowadzeniu przez poczty sztandarowe sztandarów, uczniowie szkoły przedstawili jubileuszową część artystyczną, nawiązującą do czterech okresów edukacji w szkole Kijańskiej – od lat trzydziestych, przez pięćdziesiąte, siedemdziesiąte po czasy współczesne.

Po tym absolwenci, goście i pracownicy udali się do pamiątkowej fotografii przed pałacem. Po obiedzie odbyły się spotkania absolwentów z wychowawcami, pokaz szkółki jeździeckiej, grill w plenerze. Od godziny 2000 do rana absolwenci bawili się na balu.

zjazd 2013

 

Imprezy towarzyszące:

  • Namiot Jana III Sobieskiego: punkt kawowy, stoisko promocyjne Szlaku Jana III Sobieskiego, występ orkiestry dętej
  • Plac apelowy: wystawa wyrobów ceramicznych – Elżbieta Bułdin, wystawa wyrobów artystycznych – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim, szkółka drzew i krzewów ozdobnych – Szpakowscy, Gospodarstwo Szkółkarskie – A.W. Koput
  • Parter szkoły: galerie fotograficzne, prezentacje multimedialne
  • II piętro szkoły: wystawa „Droga do świętości Jana Pawła II” – Absolwent z 1965r. Stefan Fila, wystawa kronik szkolnych, wystawa „Historia szkolnej gazety "Kijańczyk", wystawa „Historia szkoły w pieczęciach”, wystawa ceramiki drobnej - Elżbieta Bułdin, Fotografia Daniel Mętryba, Fotografia - Grzegorz Pastusiak, Malarstwo - Maria Bartnik, Malarstwo - Krystyna Zlot, Malarstwo - Kazimierz Krupa, Malarstwo - Sylwester Antoni Muszyński
  • Teren szkoły: wystawa sprzętu rolniczo – ogrodniczego ze środków MEN i EFS, zwiedzanie pracowni bloku żywieniowo – hotelarskiego, zwiedzanie warsztatów szkolnych

Przygotowanie spotkania jubileuszowego było możliwe dzięki Absolwentom oraz wsparciu i hojności sponsorów, którym dyrekcja i Komitet Organizacyjny Zjazdu serdecznie dziękuje.