img jola a

dyrektor
mgr Jolanta Wąsala

 

 

MK na stronę 

wicedyrektor
mgr Magdalena Kasprzyk 

 

maria zarczuk

kierownik
szkolenia praktycznego
mgr Marianna Zarczuk

 

jerzy bochynski

kierownik internatu
mgr inż. Jerzy Bochiński

 

jbo 0500  2

 

 

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Monika Bęczowska

fizyka

Anna Bochińska

wychowawca internatu

Jerzy Bochiński

kierownik i wychowawca internatu

Katarzyna Brodowska

matematyka

Dorota Chmielewska Nuckowska

język angielski

Anna Chabroszewska

wychowawca internatu, zajęcia rewalidacyjne

Anna Cichosz

przedmioty zawodowe hotelarskie

Arkadiusz Dębała

geografia, edb

Małgorzata Drzewiecka

język niemiecki

Joanna Fałek

język angielski

Dariusz Firczuk

biologia, informatyka, wychowawca internatu

Antonina Gajos

plastyka

Piotr Grodek

wychowawca internatu

Aleksandra Jarosz

nauczyciel bibliotekarz

Maria Kalamon

język polski

Ewelina Kaproń

psycholog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca internatu

Magdalena Kasprzyk

wicedyrektor, wychowanie fizyczne

Monika Kozak

język polski

Sławomir Lato

przedmioty zawodowe rolnicze

Katarzyna Lewandowska

język angielski

Alicja Niedźwiadek

przedmioty zawodowe hotelarskie, wychowawca internatu

Krzysztof Orlikowski

wychowanie fizyczne, przdmioty zawodowe architektura krajobrazu

Piotr Osakowski

chemia, wychowawca internatu

Małgorzata Pitucha

wychowawca internatu

Tomasz Panecki

przedmioty zawodowe mechaniczno - rolnicze

Katarzyna Pędzisz

historia, wos, wychowawca internatu

Krzysztof Plizga

przedmioty zawodowe mechaniczno - rolnicze

Grzegorz Rolewski

przedmioty zawodowe informatyczne

Małgorzata Sałyga

przedmioty zawodowe hotelarskie, gastronomiczne, rolnicze

Marcin Sokołowski

wychowawca internatu

Kamilla Steciuk

religia, etyka

Agnieszka Stręciwilk

przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kinga Suprowicz

matematyka

Monika Szumiło - Żmuda

biologia, przedmioty zawodowe gastronomiczne, rolnicze

Jan Trojak

przedmioty zawodowe mechaniczno - rolnicze

Jolanta Wąsala

dyrektor, matematyka, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Mirosław Włodarczyk

wychowanie fizyczne, przdmioty zawodowe rolnicze, bhp

Andrzej Zarczuk

przedmioty zawodowe informatyczne, techniczno - elektryczne

Maria Zarczuk

kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe gastronomiczne