dyrektor

mgr Arkadiusz Dębała

 
 

wicedyrektor

mgr inż. Ewa Pytka

 

 kierownik szkolenia praktycznego

dr inż. Małgorzata Sałyga

kierownik internatu

mgr inż. Jerzy Bochiński

zastępca kierownika internatu

mgr Anna Chabroszewska

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                     

 

jbo 0500  2

 

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Iwona Bawolska

wspomaganie ucznia

Monika Bęczkowska

fizyka

Anna Bochińska

wychowawca internatu

Jerzy Bochiński

kierownik i wychowawca internatu

Katarzyna Brodowska

matematyka

Aneta Brońska

wychowawca internatu

Dorota Chmielewska-Nuckowska

język angielski

Anna Chabroszewska

wychowawca internatu, zajęcia rewalidacyjne

Anna Cichosz

przedmioty zawodowe hotelarskie

Małgorzata Drzewiecka

język niemiecki

Joanna Fałek

język angielski

Arkadiusz Filipek

geografia

Dariusz Firczuk

biologia, informatyka, wychowawca internatu

Antonina Gajos

plastyka

Piotr Grodek

wychowawca internatu

Aleksandra Jarosz

nauczyciel bibliotekarz

Maria Kalamon

język polski

Ewelina Kaproń

psycholog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca internatu

Magdalena Kasprzyk

wicedyrektor, wychowanie fizyczne

Michał Kazula

przedmioty zawodowe

Monika Kozak

język polski

Sławomir Lato

przedmioty zawodowe rolnicze

Katarzyna Lewandowska

język angielski

Alicja Niedźwiadek

przedmioty zawodowe hotelarskie, wychowawca internatu

Krzysztof Orlikowski

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe architektura krajobrazu

Piotr Osakowski

chemia, wychowawca internatu

Jadwiga Pakaluk

matematyka

Małgorzata Pitucha

wychowawca internatu

Tomasz Panecki

przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze

Katarzyna Pędzisz

historia, wos, wychowawca internatu

Krzysztof Plizga

przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze

Andrzej Pytka

edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Pytka

podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Rolewski

wychowawca internatu

Małgorzata Sałyga

przedmioty zawodowe hotelarskie, gastronomiczne, rolnicze

Grzegorz Smyk

wychowanie fizyczne

Marcin Sokołowski

wychowawca internatu

Kamilla Steciuk

religia, etyka

Agnieszka Stręciwilk

przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kinga Suprowicz

matematyka

Jan Trojak

przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze

Jolanta Wąsala

dyrektor, matematyka, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Mirosław Włodarczyk

wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe rolnicze, bhp

Wojciech Wójcicki

przedmioty zawodowe architektura krajobrazu

Andrzej Zarczuk

przedmioty zawodowe informatyczne, techniczno-elektryczne

Marianna Zarczuk

kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Monika Żmuda - Szumiło

biologia, przedmioty zawodowe gastronomiczne, rolnicze