Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Patryk Talarowski

Zastępca Przewodniczącego - Wiktoria Brodzik

Sekretarz - Kacper Łebęcki

Skarbnik - Emil Zarzeczny

Członek - Małgorzata Kawalec