RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020:


1) Adam Kawalec – przewodniczący

2) Teresa Dumin – sekretarz

3) Renata Stańkowska - skarbnik