Rekrutacja 2024/2025 - Forma elektroniczna - od 20 maja 2024.

Link do rekrutacji elektronicznej:

https://powiatleczynski.e-nabor.pl

Plakat rekrutacyjny

Szkolenia i kursy dla uczniów w Zespole Szkół Rolniczych

Poniżej zamieszczamy aktualny wzór podania do szkoły do klasy pierwszej. 

            Podanie do szkoły 2022-23

 

Szkoła dla dorosłych - dokumenty rekrutacyjne