„Radość najpiękniejszych lat…” - Uroczyste zakończenie szkoły przez klasy czwarte Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

JBO 0152a

29 kwietnia 2022r. klasy maturalne zakończyły swoją czteroletnią edukację w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach Pan Michał Pelczarski Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, Pan Artur Krzysiak Przewodniczący Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice.

Szkołę ukończyła klasa IV dr w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, oraz klasa IV hi w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik informatyk. Podczas przemówień okolicznościowych uczniów klas młodszych, czwartoklasistów, dyrektora szkoły oraz wicestarosty padły słowa podziękowań i życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Powodzenia!!!

JBO 0155a JBO 0160a 

 

JBO 0163a JBO 0165a JBO 0170a 

JBO 0174a  JBO 0190a JBO 0192a