W dniu 1 września 2021 r o godzinie 9. 00 w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyłoJBO 9915a się uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22. Uczniów klas pierwszych, wychowawców i rodziców powitała dyrektor Pani Jolanta Wąsala. Rozpoczęcie roku szkolnego zaszczyciła swoją obecnością Pani Emilia Białek Paluch – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego, reprezentująca Starostę Powiatu Łęczyńskiego. Pani Naczelnik odczytała list Starosty Łęczyńskiego z okazji inauguracji nowego roku szkolnego.

Podczas uroczystości konferansjerzy przypomnieli krótką historię o wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 1939 roku.

W dalszym swoim wystąpieniu Pani Dyrektor nawiązała do wyzwań jakie stają przed szkołą w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i wychowania i jednocześnie zapewnienia jej wysokich standardów. Na koniec Pani Dyrektor przekazała wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły życzenia dobrego zdrowia oraz bezpiecznej pracy i nauki w nowym roku szkolnym.

 

 

List starosty