Materiały dydaktyczne dla uczniów klas informatycznych:

 • Klasa 1
  • tematy prac - Drive Google
   • PSK
    • Instalacja i konfiguracja systemu Windows 10
    • Optymalizacja systemu Windows 10 - pod gry
   • PSK-zp
    • Budowa zestawu komputerowego
    • Modernizacja zestawu komputerowego
   • NUTK
    • Diagnostyka płyty głownej oraz zasilacza - sprzętowa
    • Diagnostyka zestawu komputerowego - programowa
    • Proces konserwacji komputera PC - link 
 • KLasa 2
  • EUS - Helion, INF.02, część 3
   • Rozdział 8 - lokalna sieć komputerowa a internet - sprawdzian 07-10-2020, opis techniczny routera i switcha
 • Klasa 3
  • WiAK
   • Prezentacje:
    • grafika komputerowa - zip
   • GIMP - ćw - zip
  • PAI
   • Algorytmika - tematy schematów blokowych do przygotwania
    • Napisz schemat blokowy algorytmu liczącego pole trójkąta o wczytanych wymiarach.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu sprawdzającego czy z podanych długości trzech boków
     można stworzyć trójkąt
    • Napisz schemat blokowy algorytmu liczącego średnią arytmetyczną z trzech wczytanych
     liczb.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu sprawdzania parzystości wczytanej liczby.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu liczenia wartości bezwzględnej z wczytanej liczby.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu wybierania najmniejszej z trzech podanych liczb.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu wczytującego 3 liczby i wypisującego je w kolejności
     rosnącej.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu rozwiązującego układ dwóch równań liniowych z
     dwoma niewiadomymi. Algorytm powinien wczytywać współczynniki rozwiązywanego
     układu równań.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu szukającego miejsc zerowych wielomianu
     kwadratowego jednej zmiennej. Algorytm powinien wczytywać współczynniki
     rozpatrywanego wielomianu.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu liczącego silnię z wczytanej liczby.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu liczącego sumę kwadratów liczb od 1 do n, gdzie n jest
     liczbą wczytaną na początku działania algorytmu.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu szukania a największego dzielnika wczytanej dodatniej
     całkowitej liczby n takiego, że a jest różne od n. Zakładamy, że n>1.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu liczącego podłogę z pierwiastka kwadratowego z
     wczytanej liczby dodatniej. Przez podłogę z liczby rozumiemy największą liczbę całkowitą
     mniejszą równą od podanej.
    • Napisz schemat blokowy algorytmu liczącego NWD dwóch wczytanych liczb dodatnich.
  • LSBD
  • ASSO

Uwaga

 1. Każda praca musi być podpisana i sformatowana z ogólnie przyjętymi zasadami.
 2. Zakazuje się kopiowania i wklejania treści bez uprzednio obrobionego tekstu. Każda taka praca będzie oceniana jako plagiat
 3. Proszę pamietać o zachowaniu praw autorski - dotyczy również treści pozyskanych w internecie!
 4. Materiały spakowane w plikach *.zip podlegają prawu autorskiemu, zakazuje się rozpowrzechniania bez zgody autora!