W załącnziku regulamin rekrutacji dla wszystkich zainteresowanych.

plakat rek uzp

Harm rozp roku szkol 21 22