Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy


Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim

Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu

 

 

 

szkolnictwo zawodowe

modernizacja

„Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”

Projekt inwestycyjny w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego – wartość projektu 1, 2 mln zł Budynek główny szkoły – projekt obejmuje następujące zadania:

 • Modernizację instalacji c.o. polegająca na wyminie kompletnej instalacji wraz z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, wymianę rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni;
 • Wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania energią;
 • Montaż nawiewników okiennych regulowanych automatycznie;
 • Docieplenie ścian zewnętrznych;
 • Wykonanie elewacji budynku.

Internat – projekt obejmuje następujące zadania:

 • Modernizację instalacji c.o. polegająca na wyminie kompletnej instalacji wraz z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, wymianę rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni;
 • Wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania energią;
 • Montaż nawiewników okiennych regulowanych automatycznie;
 • Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych;
 • Ocieplenie stropodachu;
 • Wykonanie elewacji budynku.