Informacja do zapoznania / Інформація для заявників - link


Dokumenty do pobrania:

  • Wykaz dokumentów / перелік документів - link

  • Podanie do szkoły / шкільна заява - link

  • Zaświadczenie lekarskie / медична довідка - link

  • Oświadczenie rodziców o samodzielne wyjazdy / декларація батьків про самостійні поїздки - link