Główna Programy/Projekty
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Programy
Podnosimy jakość kształcenia zawodowego Drukuj

„LEPSZE  JUTRO” – PODNOSIMY JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W

KIJANACH
  

To projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest kontynuowany (drugi rok realizacji) od początku roku szkolnego. Jego koordynatorem jest wicedyrektor Jolanta Wąsala,  asystentem koordynatora Małgorzata Rzeźnicka. W realizację różnorodnych zadań z nim związanych jest zaangażowanych wielu nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Swoim działaniem objął już 400 beneficjentów – uczniów naszej szkoły. Dzięki niemu mają oni możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

W tym semestrze pierwszoklasiści uzupełniają swoje wiadomości w ramach zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki. Maturzyści doskonalą kompetencje kluczowe uczestnicząc w zajęciach z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz biologii i geografii. Grupa uczennic klasy III Technikum Hotelarstwa uczy się prowadzić pełną rachunkowość swojej firmy na zajęciach z rachunkowości. Natomiast uczniowie Technikum Rolniczego i Ogrodniczego wyjechali na wycieczkę dydaktyczną – Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW.

 
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – „Lepsze jutro” Drukuj

W ciągu bieżącego roku szkolnego kontynuowane są zajęcia pozalekcyjne – wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych w ramach projektu „Lepsze jutro”. W pierwszym semestrze uczniowie klas pierwszych uzupełniali wiadomości z języka polskiego i matematyki. Wszyscy maturzyści przez cały rok przygotowywali się do matury z matematyki . W semestrze drugim natomiast do egzaminów zawodowych. W styczniu rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego oraz biologii, geografii i rachunkowości dla uczniów klas trzecich.  Uczniowie kończący edukację w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  uczestniczą w tym miesiącu w zajęciach w ośrodku przygotowującym do egzaminów zawodowych.

 

Galeria zdjęć.
 
Wycieczka dydaktyczna – Targi EUROGASTRO 2010 – 25. III. 2010r. Drukuj

25 marca 2010r. 45 uczniów z trzecich i czwartych klas żywieniowo – hotelarskich uczestniczyło w XIV Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EUROGASTRO, które odbyły się w Centrum Kongresowo – Targowym w Warszawie. Wycieczka realizowana była w ramach projektu EFS „Lepsze jutro – podnosimy jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”.

Tematyka targów objęła:

·         wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie dla gastronomii;

·         specjalistyczny sprzęt wyposażenia zaplecza kuchennego;

·         akcesoria dla gastronomii;

·         wyposażenie sal restauracyjnych, dekoracja wnętrz;

·         zastawy stołowe, porcelana, szkło;

·         żywność i napoje dla gastronomii;

·         alkohole i używki;

·         produkty i półprodukty cukiernicze dla cukiernictwa, lodziarstwa i piekarstwa;

·         meble dla gastronomii;

·         systemy audiowizualne;

·         odzież gastronomiczna;

·         czasopisma branżowe.

 

Oprócz powyższych zagadnień uczniowie ZSR w Kijanach  mieli możliwość obserwować Konkurs kulinarny o tytuł „Kulinarny Talent 2010”, którego koordynatorem był znany Robert Sowa (celem konkursu było wyłonienie spośród młodych ludzi (do 25 roku życia) prawdziwych kulinarnych talentów), a także Mistrzostwa Polski Barista 2010 (uczestnicy w czasie nie dłuższym niż 15 minut powinni zaserwować 4 jurorom: 4 espresso, 4 cappuccino i 4 identyczne bezalkoholowe napoje na bazie espresso). Ponadto zaciekawienie wzbudził koncert Ryszarda Bazarnika, uczestnika drugiej edycji programu „Mam talent” w TVN. Artysta grał na specjalnie przygotowanym instrumencie – Stalgastofonie, wykonanym z pojemników gastronomicznych.

GALERIA ZDJĘĆ

 
Konferencja "Lepsze Jutro" Drukuj
LEPSZE JUTRO 

W dniu 18 lutego 2009r. w naszej szkole odbyła się konferencja otwierająca realizację Projektu „Lepsze jutro – podnosimy jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”. W konferencji tej udział wzięli uczniowie – przedstawiciele poszczególnych klas, dyrekcja, nauczyciele zaangażowani w realizację projektu oraz zaproszeni goście: starosta i wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego - panowie A. Niwiński i A. Dyczewski, naczelnik Wydziału Edukacji – S. Adamczyk, członkowie Zarządu Powiatu – P. Jastrzębski, B. Janociński i A. Grzesiuk, członek Rady Powiatu – Z. Niedźwiadek i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu – D. Makara i D. Szafranek.

Konferencję rozpoczął dyrektor Jan Trojak. Powitał wszystkich zebranych, przedstawił przybyłych gości i opowiedział jak powstawał projekt. Szkolny Koordynator Projektu Jolanta Wąsala przedstawiła prezentację, która zapoznała uczestników z celami, zaplanowanymi działaniami i przewidywanymi rezultatami projektu. Następnie głos zabrali starosta i wicestarosta podkreślając wagę przedsięwzięcia i życząc sukcesów. Ostatnim punktem programu był poczęstunek, który wszystkim bardzo smakował.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL