Główna Programy/Projekty Konferencja "Lepsze Jutro"
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Konferencja "Lepsze Jutro" Drukuj
LEPSZE JUTRO 

W dniu 18 lutego 2009r. w naszej szkole odbyła się konferencja otwierająca realizację Projektu „Lepsze jutro – podnosimy jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”. W konferencji tej udział wzięli uczniowie – przedstawiciele poszczególnych klas, dyrekcja, nauczyciele zaangażowani w realizację projektu oraz zaproszeni goście: starosta i wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego - panowie A. Niwiński i A. Dyczewski, naczelnik Wydziału Edukacji – S. Adamczyk, członkowie Zarządu Powiatu – P. Jastrzębski, B. Janociński i A. Grzesiuk, członek Rady Powiatu – Z. Niedźwiadek i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu – D. Makara i D. Szafranek.

Konferencję rozpoczął dyrektor Jan Trojak. Powitał wszystkich zebranych, przedstawił przybyłych gości i opowiedział jak powstawał projekt. Szkolny Koordynator Projektu Jolanta Wąsala przedstawiła prezentację, która zapoznała uczestników z celami, zaplanowanymi działaniami i przewidywanymi rezultatami projektu. Następnie głos zabrali starosta i wicestarosta podkreślając wagę przedsięwzięcia i życząc sukcesów. Ostatnim punktem programu był poczęstunek, który wszystkim bardzo smakował.

 

GALERIA ZDJĘĆ