Podnosimy jakość kształcenia zawodowego Drukuj

„LEPSZE  JUTRO” – PODNOSIMY JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W

KIJANACH
  

To projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest kontynuowany (drugi rok realizacji) od początku roku szkolnego. Jego koordynatorem jest wicedyrektor Jolanta Wąsala,  asystentem koordynatora Małgorzata Rzeźnicka. W realizację różnorodnych zadań z nim związanych jest zaangażowanych wielu nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Swoim działaniem objął już 400 beneficjentów – uczniów naszej szkoły. Dzięki niemu mają oni możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

W tym semestrze pierwszoklasiści uzupełniają swoje wiadomości w ramach zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki. Maturzyści doskonalą kompetencje kluczowe uczestnicząc w zajęciach z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz biologii i geografii. Grupa uczennic klasy III Technikum Hotelarstwa uczy się prowadzić pełną rachunkowość swojej firmy na zajęciach z rachunkowości. Natomiast uczniowie Technikum Rolniczego i Ogrodniczego wyjechali na wycieczkę dydaktyczną – Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW.