Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – „Lepsze jutro” Drukuj

W ciągu bieżącego roku szkolnego kontynuowane są zajęcia pozalekcyjne – wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych w ramach projektu „Lepsze jutro”. W pierwszym semestrze uczniowie klas pierwszych uzupełniali wiadomości z języka polskiego i matematyki. Wszyscy maturzyści przez cały rok przygotowywali się do matury z matematyki . W semestrze drugim natomiast do egzaminów zawodowych. W styczniu rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego oraz biologii, geografii i rachunkowości dla uczniów klas trzecich.  Uczniowie kończący edukację w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  uczestniczą w tym miesiącu w zajęciach w ośrodku przygotowującym do egzaminów zawodowych.

 

Galeria zdjęć.