Zasadnicza szkoła zawodowa - wielozawodowa klasa III Drukuj
WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - KUCHARZ, KIEROWCA MECHANIK NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Przedmiot Nr programu nauczania Podręcznik
Język polski JP/ZSZ/NE/2012 red. E. Nowosielska - Zrozumieć świat [Nowa Era]
Język angielski JA/ZSZ/OXFORD/2012 T. Falla, P. Davies - Oxford Solutions Elementary [OUP]
Wiedza o społeczeństwie WOS/LO, T/OP/2012 Z. Smutek i in. - Wiedza o społeczeństwie [OPERON]
Geografia G/IVEE/NE/2012 R. Uliszak i in. Oblicza geografii, zakres podstawowy [Nowa Era]
Biologia B/IVEE/NE/2012 E. Bonar- Biologia na czasie [Nowa Era]
Matematyka M/ZSZ/WSiP/2012 L. Wojciechowska, M. Bryński - Matematyka dla zasadniczych szkół zawodowych [WSiP]
Wychowanie fizyczne WF3/IVEE/2012 Brak podręcznika.
Eksploatacja środków transportu drogowego 832201 Praca zbiorowa - Logistyka i eksploatacja pojazdów samochodowych [Nowa Era]
Religia AZ-5-01/10 ks. R. Strus, ks. W. Galant - Świadczę o Jezusie w świecie. [Gaudium]
Gastronomia w praktyce 512001 I. Namysłów, L. Górska - Procesy gastronomiczne w gastronomii cz.I [REA]