Główna Kształcenie Ogólne Podręczniki i programy Technik żywienia i usług gastronomicznych Klasa III
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Technik żywienia i usług gastronomicznych Klasa III Drukuj
WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III TECHNIKUM - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Przedmiot Nr programu nauczania Podręcznik
Język polski JP/LO, T/WSiP/2012 D. Chemperek, A. Kalbaczyk - Nowe zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka klasa 2 cz. I i II, 2014 [WSiP]
Pierwszy język obcy  angielski JA/LO, T/OXFORD/2012 Virginia Evans, Jenny Dooley - Matura 2015 Repetytorium poziom podstawowy [Express Publishing]
Drugi język obcy niemiecki JN/LO, T/LEKTORKLEKT/2012 Genau 3 Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych, [LektorKlett]
Matematyka ROZSZERZONA MR/LO, T/NE/2012 W.Babiański i in. - Matematyka 2 - poziom podstawowy i rozszerzony [Nowa Era] + zeszyt ćwiczeń 2 - poziom podstawowy
Biologia ROZSZERZONA BR/IV EE/ NE/ 2012 E. Bonar i in. - Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony, 2012 [Nowa Era]
Historia i społeczeństwo HiS/LO, T/OP/2012 A. Balicki i in. Historia i społeczeństwo [OPERON] Ojczysty panteon i ojczyste spory
Wychowanie fizyczne WF3/IVEE/2012 Brak podręcznika
Wiedza o społeczeństwie WOS/LO, T/OP/2012 Z. Smutek i in. - Wiedza o społeczeństwie [OPERON]
Religia AZ - 6 - 01/ 10 ks.R.Strus, ks. W.Galant - Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka. [Gaudium]
Działalność gospodarcza w gastronomii 343404/T/2012 J. Musiałkiewicz "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej" [Ekonomik], 2014, Zeszty ćwiczeń "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej"
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem A. Kmiołek, Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 3. [WSiP]
Język angielski zawodowy R. Sarna i in. - Język angielski zawodowy w gastronomii [WSiP]
Usługi gastronomiczne A.Kmiołek, Usługi gastronomiczne. [WSiP]
Procesy technologiczne w gastronomii A. Kmiołek, Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 3. [WSiP]
Planowanie żywienia                   i produkcji gastronomicznej H. Kunachowicz i in. - Zasady żywienia. Planowanie i ocena. [WSiP], A. Kmiołek, Organizacja produkcji gastronomicznej [WSiP]
Obsługa klientów                                                           w gastronomii R. Szajna, D. Ławniczak, Obsługa klientów w gastronomii. Kwalifikacja T.15