Główna Kształcenie Ogólne Podręczniki i programy Technik żywienia i usług gastronomicznych Klasa III
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Technik żywienia i usług gastronomicznych Klasa III Drukuj
WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III TECHNIKUM - TECHNIK ŻYWIENIA                     I USŁUG GASTRONOMICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Przedmiot Nr programu nauczania Podręcznik
Język polski JP/LO, T/ WSiP/ 2012 D. Chemperek, A. Kalbaczyk - Nowe zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka klasa 2 cz. I i II, 2014 [WSiP]
Pierwszy język obcy  angielski JA/LO, T/ OXFORD/ 2012 Virginia Evans, Jenny Dooley - Matura 2015 Repetytorium poziom podstawowy [Express Publishing]
Drugi język obcy niemiecki JN/ LO, T/ LEKTORKLEKT/ 2012 Genau 3 Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych, [LektorKlett]
Matematyka ROZSZERZONA MR/ LO, T/ NE/ 2013 W.Babiański i in. - Matematyka 2 - poziom podstawowy i rozszerzony [Nowa Era] + zeszy ćwiczeń 2 - poziom podstawowy

Historia i społeczeństwo HiS/ LO, T/ OPERON/ 2012 A. Balicki i in. Historia i społeczeństwo [OPERON] Ojczysty panteon i ojczyste spory
Wychowanie fizyczne WF3/IVEE/2012 Brak podręcznika
Wiedza o społeczeństwie WOS/ LO, T/ OPERON/ 2012 Z. Smutek i in. - Wiedza o społeczeństwie [OPERON]
Religia AZ - 6 - 01/ 10 ks.R.Strus, ks. W.Galant - Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka
Działalność gospodarcza w gastronomii 343404/ T/ 2012 J. Musiałkiewicz "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej" [Ekonomik], 2014, Zeszty ćwiczeń "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej"
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem A. Kmiołek, Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 3. [WSiP]
Język angielski zawodowy Sarna R. i in. - Język angielski zawodowy w gastronomii [WSiP]
Usługi gastronomiczne A.Kmiołek, Usługi gastronomiczne. [WSiP]
Procesy technologiczne w gastronomii A. Kmiołek, Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 3. [WSiP]
Planowanie żywienia                   i produkcji gastronomicznej Kunachowicz H i in. - Zasady żywienia. Planowanie i ocena. [WSiP],                         A. Kmiołek, Organizacja produkcji gastronomicznej [WSiP]
Obsługa klientów                                                           w gastronomii R. Szajna, D. Ławniczak, Obsługa klientów w gastronomii. Kwalifikacja T.15