Główna Kształcenie Praktyczne R O W E Z
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
R O W E Z


Informacja o ROWEZ Drukuj

Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych 

Na mocy porozumienia z OKE w Krakowie z dn. 26.10.2005r. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach pełni rolę Regionalnego Ośrodka Wspierania Egzaminów Zawodowych w branży gastronomicznej. Celem współpracy jest doskonalenie jakości organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na terenie województwa lubelskiego.

Współpraca  z OKE w Krakowie jest realizowana poprzez:

  • weryfikację ośrodków egzaminacyjnych,
  • organizację egzaminów zawodowych na obszarze i w zakresie działania ROWEZ,
  • organizację i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie przygotowania nauczycieli województwa lubelskiego do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • organizację i prowadzenie próbnych egzaminów zawodowych,
  • tzw. prób pracy w ramach „ Dni Otwartych ROWEZ”,
  • wspieranie ośrodków egzaminacyjnych na terenie i w zakresie działania ROWEZ,
  • upowszechnianie informacji dotyczących egzaminów zawodowych,
  • systematyczne podnoszenie jakości pracy ośrodka. 

Od roku szkolnego 2005/2006 w ramach projektu „Weryfikacja ośrodków egzaminacyjnych” przeprowadzana jest weryfikacja placówek i szkół ubiegających się o upoważnienie do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodach z branży gastronomicznej.W roku szkolnym 2005/2006- zweryfikowano 26 ośrodków egzaminacyjnych w zawodach kucharz małej gastronomii, cukiernik i piekarz, w roku 2006/2007 -23 ośrodki, a w roku 2007/2008 – 8 ośrodków. W zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów na terenie naszego ośrodka egzaminowania organizujemy egzaminy zawodowe dla szerokiej rzeszy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych województwa lubelskiego w zawodach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz, rolnik, ogrodnik oraz mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych.

W roku szkolnym 2005/2006r. -187 absolwentów zdawało egzamin zawodowy w naszym ośrodku, w roku szkolnym 2006/2007  -164 osoby, a w roku 2007/2008 -  107 osób. W zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń i konferencji w zakresie przygotowania nauczycieli województwa lubelskiego do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na terenie naszej szkoły w roku szkolnym 2005/2006 odbyły się 3 szkolenia na temat Do egzaminu zawodowego bez lęku” ( wrzesień – listopad 2005) W roku 2006/20007 ( listopad 2006) odbyła się konferencja na temat „Komunikowanie wyników egzaminów zawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych”  W ramach pracy ROWEZ w roku szkolnym 2005/2006 zorganizowano i przeprowadzono 14 próbnych egzaminów zawodowych - tzw. prób pracy w ramach „ Dni Otwartych ROWEZ”  na terenie szkół województwa lubelskiego w branży gastronomicznej     Systematycznie w każdym roku szkolnym nasza szkoła gości młodzież szkół, która jest kierowana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w naszym ośrodku egzaminowania.Celem tych wizyt jest zapoznanie zdających z bazą lokalową, wyposażeniem i zdobycie wiedzy praktycznej na temat egzaminu zawodowego (uczestnictwo w organizowanych próbnych egzaminach zawodowych).

Dzięki działalności ROWEZ szkoła upowszechnia informacje dotyczące egzaminów zawodowych, wspiera OKE przy organizacji egzaminów na obszarze swego działania, ciągle doskonali pracę swego ośrodka egzaminacyjnego oraz buduje pozytywny wizerunek w środowisku.