Główna Główna Aktualności Etap Centralny XLI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych za nami!
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Etap Centralny XLI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych za nami! Drukuj

XLI finał OWiUR 2017 w 11 blokach tematycznych organizowany był przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.
2 czerwca 2017r. na terenie ZSR w Kijanach odbyły się eliminacje pisemne oraz część praktyczna w następujących blokach: gastronomia, technologia żywności, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, weterynaria, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, agrobiznes i  mechanizacja rolnictwa. W eliminacja wzięło udział 238 uczniów z całej Polski – 9 okręgów olimpijskich.
Uroczysta inauguracja odbyła się w sali gimnastycznej szkoły w Kijanach, która zgromadziła ok. 450 osób. Padły powitania zaproszonych gości, komitetu głównego, komitetu organizacyjnego, uczestników olimpiady oraz ich opiekunów. Powiat Łęczyński podczas otwarcia reprezentowali Roman Cholewa Starosta Łęczyński, Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu oraz Marta Piwońska Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Starosta w swoim przemówieniu ciepło powitał wszystkich na ziemi łęczyńskiej, pogratulował szkole zaszczytu współorganizacji z UP w Lublinie prestiżowej krajowej olimpiady, uczestnikom złożył życzenia uzyskania jak najlepszych wyników na etapie centralnym. Dorota Szczęsna Wójt Gminy Spiczyn również powitała zebranych na uroczystości otwarcia olimpiady. Szkoła w Kijanach gościła dyrekcję partnerskiej Szkoły Rolniczej z Lachowicz na Białorusi, która z zainteresowaniem obserwowała organizację i przebieg olimpiady, zgłaszając chęć uczestnictwa swoich uczniów w roku przyszłym w bloku weterynaria.
Organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia wymagała od organizatorów (zarówno UP w Lublinie, jak ZSR w Kijanach) logistycznego połączenia wszystkich jej elementów, tj. przygotowania całokształtu dokumentacji merytorycznej i promocyjno - informacyjnej, zorganizowania części pisemnej, zorganizowania wyposażenia i materiałów stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej, zorganizowania noclegów dla 350 osób, posiłków dla 450 osób w dniach 1 – 3. VI. 2017r., transportu z miejsc noclegowych do miejsca olimpiady, zagospodarowania czasu wolnego nauczycieli – opiekunów oraz uczniów, przygotowania terenu szkoły i CK UP w Lublinie, itd. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników obydwu instytucji można uznać przedsięwzięcie za udane. Jan Trojak dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w  Kijanach odebrał od JM Rektora prof. dr hab.  Zygmunta Litwińczuka puchar w  podziękowaniu za organizację olimpiady.
Uroczystość wręczenia nagród uczestnikom i laureatom odbyła się 3 czerwca 2017r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie dokonano podsumowania XLI edycji. Powiat Łęczyński podczas zakończenia reprezentowali Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński, Jan Baczyński vel Mróz Przewodniczący Rady Powiatu oraz Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu. Wręczono nagrody najlepszym uczestnikom, najlepszym szkołom. Starosta Łęczyński ufundował puchary: dla ucznia z najwyższym wynikiem punktowym oraz dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach za wzorową organizację olimpiady, które wręczył Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński.
Uroczystość uświetniona została występem artystycznym w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR UP w Lublinie.

Pełna informacja: www.owiur.pl