Główna Główna Aktualności Edukacja finansowa w ZSR w Kijanach
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Edukacja finansowa w ZSR w Kijanach Drukuj

Szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej i realizuje projekt: „Biznesplan? To nie takie trudne!” opracowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach jest

jedną z 15 szkół biorących udział w projekcie. Do projektu zaangażowaliśmy 19 uczniów z klas III D i II R.
Projekt zakłada udział uczniów w 18-godzinnych warsztatach z zakresu planowania działalności gospodarczej – opracowania biznesplanu metodą projektową. Założeniem jest praca z grupą ok. 20 uczniów w wieku 15-21 lat. Każdy uczestnik projektu otrzymał podręcznik autorstwa Waldemara Kotowskiego „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, z wykorzystaniem którego prowadzone są zajęcia. Działania w ramach projektu przewidują także zorganizowanie konkursu na najlepszy biznesplan.
Celem głównym jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych w grupie 285 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych, w tym w szczególności ze szkół mających swoją siedzibę na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców. Cel będzie osiągnięty poprzez zorganizowanie w szkołach innowacyjnych warsztatów z zakresu planowania finansowego i przygotowania biznesplanów opartych o wykorzystanie lokalnych zasobów.
Cele szczegółowe to:
- rozwój kompetencji zawodowych i doświadczenia z zakresu planowania finansowego oraz opracowania biznesplanu metodą projektową,
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkół uczestniczących w projekcie w zakresie prowadzenia zajęć z planowania finansowego i opracowania biznesplanu metodą projektową,
- rozwijanie zainteresowania zagadnieniami planowania finansowego w mikro i małej firmie.

 GALERIA ZDJĘĆ