Główna Główna Aktualności Obchody Jubileuszu 95 – lecia Szkoły w Kijanach
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Obchody Jubileuszu 95 – lecia Szkoły w Kijanach Drukuj

Obchody Jubileuszu 95 – lecia Szkoły w Kijanach

 

7 czerwca 2008r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się obchody Jubileuszu 95 – lecia Szkoły. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawiona w kościele parafialnym przez absolwenta księdza kanonika Stanisława Kopronia. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe: żołnierzy Armii Krajowej koła w Kijanach, Powiatu Łęczyńskiego i szkoły w Kijanach oraz licznie zgromadzeni absolwenci, goście oraz społeczność ZSR w Kijanach. Po mszy św. na grobach byłych nauczycieli i pracowników szkoły zostały złożone kwiaty.

 

Jubileusz 95-lecia (zdjęcie grupowe)

 

Następnie uroczystości przeniosły się na plac apelowy przed internatem, gdzie odbyło się posadzenie DĘBU PAMIĘCI poświęconego pułkownikowi Stanisławowi Styrczuli
(w  ramach programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”). Ceremonia rozpoczęła się Marszem Sybiraków oraz słowami „Bo wolność to jest tyle ilu nas poległo, bo wolność to jest tyle nas dziś żyje”.  Dalej odegrano Hymn Państwowy. Zacytowano słowa Jana Pawła II „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”, które są mottem programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Uroczystość uświetniła swoją obecnością wnuczka pułkownika Joanna Zaradkiewicz
z rodziną, która przedstawiła losy historyczne dziadka. Głos zabrał również Adam Niwiński Starosta Łęczyński i Jan Trojak dyrektor szkoły. Na zakończenie Joanna Zaradkiewicz złożyła podziękowania za podniosłe upamiętnienie ofiar Katania i przekazała portret Stanisława Styrczuli wraz z materiałami historycznymi.

 

Dalsze obchody Jubileuszu odbyły się w sali gimnastycznej i rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Absolwentów. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dokonała oficjalnego otwarcia Zjazdu. Następnie głos zabrał Jan Trojak witając absolwentów, byłych i obecnych nauczycieli i pracowników szkoły oraz gości w osobach: księdza kanonika Lucjana Maricnkowskiego – proboszcza Parafii Kijany, siostry Heleny Chołyk – absolwentki i  autorki wspomnień o szkole w Kijanach, Rafała Dobrowolskiego reprezentującego Krzysztofa Grabczuka – Marszałka Województwa Lubelskiego, Lucjana Cichosza – Senatora RP i absolwenta szkoły w Kijanach, Dorotę Adach – Dyrektora Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Halinę Dudzińską – Zuchniarz wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, Adama Niwińskiego – Starostę Powiatu Łęczyńskiego, Andrzeja Dyczewskiego – Wicestarostę Powiatu Łęczyńskiego, Kazimierza Radko – Sekretarza Powiatu Łęczyńskiego, absolwenta szkoły w Kijanach, członków Zarządu Powiatu Łęczyńskiego: Bogusława Janocińskiego i Piotra Jastrzębskiego, Stanisława Adamczyka – Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu Powiatowego Spraw Spoołecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Teodora Kosiarskiego – Burmistrza Miasta Łęczna, Mirosława Krzysiaka – Wójta Gminy Spiczyn, absolwenta szkoły w Kijanach, byłych dyrektorów szkoły: Stanisława Kozieja, Szymona Kowalskiego, Tadeusza Chołyka, Zbigniewa Szumiło, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego, Wiesławę Stec - Przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność, Ryszarda Prusa – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kijańczyk, Andrzeja Fenerta – syna byłego dyrektora i pozostałych gości - sympatyków szkoły. Dyrektor podziękował przybyłym absolwentom i gościom za liczny udział w obchodach Jubileuszu oraz obecnym pracownikom, nauczycielom i uczniom za przygotowanie szkoły do uroczystości.

W następnej części głos zabrali: Adam Niwiński Starosta Łęczyński, Dorota Adach w imieniu Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego i Jolanty Misiak p.o. Kuratora Oświaty w Lublinie oraz własnym, Lucjan Cichosz Senator RP, Rafał Dobrowolski w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Grażyna Paterek p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej, Wiesława Stec Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność, absolwenci. Następnie zostały odczytane listy gratulacyjne i życzenia m.in. od: Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów, Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edwarda Wojtasa Posła RP, Kazimiery Wójcickiej Dyrektora Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, Dariusza Szafranka Dyrektora Zespołu Szkół im. S. Bolivara w Milejowie i Arkadiusz Maruchy Dyrektora Zespołu Szkół
w Ludwinie.

Miłym akcentem uroczystości była prezentacja nowo powstałego Stowarzyszenia Kijańczyk przez Prezesa Ryszarda Prusa, w trakcie której dyplomy Członka Honorowego Stowarzyszenia wręczono: Domonikowi Fijałkowskiemu i Zygmuntowi Tomaszewskiemu – absolwentom szkoły z roku 1939 oraz Andrzejowi Krzysiakowi za zasługi w rozwój szkoły.

Część oficjalną zakończyły występy Zespołu Pieśni i Tańca Halka, kabaret w wykonaniu uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego i pokaz tańca towarzyskiego.

Po tym absolwenci, goście i pracownicy udali się do pamiątkowej fotografii przed pałacem.

Po obiedzie odbyły się wykłady prowadzone przez Bogusława Sawickiego i Kazimierza Smolarza, spotkania absolwentów z wychowawcami, pokaz szkółki jeździeckiej (pod kierunkiem Pawła Walkowskiego) zakończonej konkursem o puchar dyrektora szkoły z grillem w plenerze. Od godziny 2000 do rana absolwenci bawili się na balu.

Imprezy towarzyszące obchodom:

Ø      promocja książek s. Heleny Chołyk

Ø      wystawa wyrobów ceramicznych Elżbiety Bułdin

Ø      wystawa rękodzieła artystycznego Marii Adeli i Krystyny Sachar

Ø      wystawa „Wehikuł czasu” Wojciecha Krzysiaka

Ø      wystawa kronik szkolnych

Ø      stoisko Stowarzyszenia Kijańczyk

Ø      wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczo – ogrodniczego pozyskanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego

Ø      zwiedzanie pracowni bloku żywieniowo – hotelarskiego

Ø      zwiedzanie biblioteki szkolnej

 

Album zdjęć z Obchodów Jubileuszu 95-lecia Szkoły w Kijanach dostępny TUTAJ!

 

 

Opracowanie:

Jolanta Wąsala

Jan Trojak