Główna Główna Aktualności Ogłoszenie
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ogłoszenie Drukuj
Kijany, dnia 05.01.2015 r.

  

Z A W I A D O M I E N I E

  

                            Zarząd Stowarzyszenia „Kijańczyk” zwołuje w dniu 21.01.2015 r. o godz. 17 w I terminie lub o godz. 17,30 w II terminie Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej w internacie

Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.