Nauka zdalna  w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

UCZNIOWIE ORAZ RODZICE UCZNIÓW,

informuję że od dnia 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku zawieszone zostają w szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

RODZICU:

 • nauczyciele będą przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
  w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje na stronie internetowej szkoły.

UCZNIU: 

 • nauczyciele będą kontaktowali się z Tobą poprzez portale społecznościowe lub drogą mailową przesyłając materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu;
 • dotyczy to wszystkich uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
  branżowej szkoły I stopnia, technikum, turnusów dokształcania teoretycznego
  oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • nauczyciele udostępnią Ci niezbędne materiały, abyś mógł jak najlepiej opanować nową wiedzę objętą planem dydaktycznym i podstawą programową;
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi - ZOSTAŃ W DOMU;
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole;
 • systematycznie uzupełniaj swoje wiadomości oraz rozwijaj kompetencje;
 • skorzystaj z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych
  przez Twojego nauczyciela;
 • maturzystom zaleca się korzystanie ze strony cke.gov.pl i innych rekomendowanych przez MEN;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe rekomendowane przez MEN